ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a FERENCZ VANDA.(székhely: Budapest, I. kerület, Attila út 29, 1013, Nyt.: 29750486, adószám: 65931404141) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.vandaferencz.com néven futó weboldal és online áruház (továbbiakban: webshop) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon regisztrál (továbbiakban: felhasználó).

Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen okiratot.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.vandaferencz.com weboldalon található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó egyedi oldalon ismerheti meg. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország és külföld területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vandaferencz.com weboldalon található online felületen keresztül történik.

Az eladó minden termék esetében a Vanda Ferencz a termékkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kifogás és reklamáció kizárólag Vanda Ferencz-el, mint eladóval szemben érvényesíthető.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

A weboldalon kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció során, a „regisztráció” menüpontban található adatlapot kell kitölteni, egy valós e-mail cím és jelszó megadásával, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok (számlázási/szállítási cím, telefonszám, megjegyzések) kitöltésével. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség az eladót elfelejtett jelszó vagy annak illetéktelen harmadik személy részére történő hozzáférésből eredő károk esetén sem. A hibásan vagy hiányosan rögzített adatok módosítására az eladó a weboldalon biztosít lehetőséget. Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására az sales@vandaferencz.com címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 48 órán belül van lehetőség.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint:

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel a felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. Az eladó a visszaigazolt szerződéseket iktatja, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melynek megőrzéséről az eladó 5 évig köteles gondoskodni.

Szellemi tulajdonjogok

Minden a www.vandaferencz.com-on szereplő termék, mint ékszerek a Ferencz Vanda tulajdonában és szellemi tulajdonjogi rendelkezések védelme alatt állnak. Más nem reprodukálhatja, tüntetheti fel, módosíthatja vagy készíthet hasonló munkát belőlük.

Termék

A www.vandaferencz.hu hibás terméket, valamint alacsony minőségű termékeket. A www.vandaferencz.hu-n eladásra kínált termékek nem minden esetben egyeznek a valódi megjelenéssel, mert az függ a fénykép és színek tekintetében a használt webböngésző és monitor beállításától.

Vételár, fizetési feltételek

A weboldalon szereplő termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót.

Abban az esetben, ha az eladó leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor az eladó nem köteles az adott terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az eladó felajánlhatja a tényleges áron történő értékesítést, és amennyiben azt a felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokon van lehetőség:

1. Személyes átvétel esetén készpénzben

Átvétel helye:

Ferencz Vanda

Budapest, I. kerület, Attila út 29, 1013

Személyes egyeztetés alapján a következő telefonszámon eggyeztethet: 0036 70 202 8630

2. Utánvétes értékesítés Magyar Postával

3. Bankkártyás fizetés

Rendszerünk a PayPal fizetési megoldásást használja.

A PayPal a világ legnépszerűbb online fizetési rendszere. Amennyiben ezt a fizetési módot választod, úgy a PayPal a vásárlás pontos adatainak megjelölésével emailben kérvényezi a fizetést. Itt választani tudsz, hogy PayPal hozzáféréseden keresztül vagy bankártyával szeretnél-e fizetni. (Ez utóbbi esetben nem kell se regisztrálnod, se bejelentkezned a Paypal weboldalán, egyszerűen a bankártyád adatainak megadásával fizethetsz a PayPal biztonságos rendszerén keresztül.)

Szállítási feltételek

A szállítási idő -amennyiben a termék raktáron van- úgy megrendelés leadását követő naptól kezdődő 2-5 munkanapon belül.

Azon termékek vonatkozásában, amelyek átmenetileg nincsenek raktáron a várható szállítási időről az eladó e-mail formájában értesítést küld a felhasználó megrendelésben megadott e-mail címre. Felhasználó a várható szállítási idő ismeretében jogosult eldönteni, hogy leadott megrendelését továbbra is fenntartja-e.

Amennyiben a várható szállítási idő ismeretében felhasználó úgy dönt, hogy a megrendelését nem tartja fent, úgy jogosult a szerződéstől elállni, köteles azonban az elállási nyilatkozatát az eladónak legkésőbb a várható szállítási időről szóló tájékoztatás „kézhezvételét” követő 24 órán belül megküldeni. Amennyiben a felhasználó ez elállási nyilatkozat megküldésével késedelembe esik, úgy köteles az eladó ebből eredő összes kárát megtéríteni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben kifejezett elállási szándékát nem jelzi eladó felé az erre megadott határidőben, úgy az eladó a várható szállítási időt elfogadottnak tekinti és a termék beszerzéséről gondoskodik. A felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

Garancia, csere

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az eladó díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget felhasználó nem kívánja igénybe venni úgy megfelelő mértékű árleszállítást igényelhet eladótól vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség. Elállás esetén a termék vételárát banki átutalással az eladó 30 napon belül visszatéríti. A szavatossági igényekre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja garanciális igényét, ha a terméket nem rendeltetés szerűen használta. Vegyi anyagok lúgos-, savas-, sós-, klóros-, termál, vagy gyógyvíz, kozmetikai készítmények, elszíneződéseket okozhatnak a felületeken. Karcolódásból, ütődésből eredő sérülések ugyancsak nem tartoznak a garanciális kötelezettségek körébe.

A vásárlástól való elállás joga

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelettel összhangban, a felhasználó jogosult a megrendelt termék vonatkozásában kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától, úgy és akként, hogy a termék megvásárlásakor kapott számlát a termékkel együtt visszajuttatja az eladó részére. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a felhasználót terhelik. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat minden esetben meg kell téríteni.

Elállás esetén az eladó a kifizetett vételárat banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást követő 30 napon belül. Elállás esetén az eladó a termék kiszállításának költségét nem téríti meg.